Řešení elektronického násilí a kyberkriminality 14. 10. 2016 blok I.

Problematika šikany na školách dle nejnovější ČSI - P. Spirhanzl, Úřad Vlády --- Systém řízení bezpečnosti informací na krajském úřadě - D. Marek, Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina --- Projekt Kraje pro bezpečný internet - L. Časarová, Odbor informatiky KrÚ Kraje Vysočina --- Digitální stopa - A. Kropáčová, CESNET


Přílohy

Aktuality