Řešení elektronického násilí a kyberkriminality 13. 10. 2016 blok I.

Slovo od záštity konference - J. Běhounek, R. Malíř, J. Požár --- Kybernetické hrozby a jejich trendy v bezpečnostním managementu - J. Požár, Policejní akademie ČR v Praze --- Kybernetická bezpečnost v organizaci, její zranitelnost a následky - J. Požár, V. Šulc, Policejní akademie ČR v Praze --- Možnosti realizácie prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta u mládeže v podmienkach Slovenskej republiky - M. Jurisová, Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Slovo od záštity konference - J. Běhounek, R. Malíř, J. Požár
Kybernetické hrozby a jejich trendy v bezpečnostním managementu - J. Požár, Policejní akademie ČR v Praze
Kybernetická bezpečnost v organizaci, její zranitelnost a následky - J. Požár, V. Šulc, Policejní akademie ČR v Praze
Možnosti realizácie prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta u mládeže v podmienkach Slovenskej republiky - M. Jurisová, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Přílohy

Aktuality