eBezpečnost

kamera 1

19.09.2013

Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi 19.9.2013

Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR - L. Habich, Vyšší policejní škola MV ČR; Špecifiká ochrany dieťaťa pred internetovými hrozbami v podmienkach SR - I.Bacigál, M. Jurisová, L. Škorcová, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika


kamera 1

19.09.2013

Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi 19.9.2013

Aktuální trendy boje proti dětské pornografii v Evropě - J. Požár, O. Krulík, Policejní akademie ČR v Praze; Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR - L. Habich, Vyšší policejní škola MV ČR


kamera 1

19.09.2013

Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií 12.10.2011

Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií 12.10.2011


kamera 1

19.09.2013

Seminář bezpečnosti 1.4.2011

Seminář bezpečnosti 1.4.2011


kamera 1

04.11.2011

Olga Přikrylová (Autocont)

pokračování přednášky technické nástroje pro zabezpečení IS, Olga Přikrylová (Autocont) netechnické nastroje pro řešení bezpečnosti, Petr Pavlinec - směrnice IT KrÚ


kamera 1

04.11.2011

Petr Pavlinec, KrÚ Vysočina a Autocont

příklady zabezpečení sítí KrÚ, technické nástroje pro zabezpečení IS (Autocont)


kamera 1

06.04.2011

Daniel Franc, Unisona CZ

pohled uživatelů


kamera 1

06.04.2011

Viktor Otčenášek - Autocont

pohled „Hackera“


kamera 1

15.06.2010

Pavel Vichtera, Národní centrum bezpečnějšího internetu (pouze zvuk)

kyberšikana


kamera 1

15.06.2010

Daniel Franc, Unisona CZ (pouze zvuk)

pohled uživatelů - přednáška zaměřena pro školství, sociální služby, ped. ps. poradny, média, veřejnost


Přílohy

Aktuality